Contact Information

NL4XAI – Natural Language For Explainable Artificial Intelligence

E-mail: info@nl4xai.eu
Phone: (+34) 881 816 409

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes – USC
Rúa Jenaro de la Fuente s/n
Campus Vida, Santiago de Compostela, Spain